Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skonsolidowany bilans Powiatu Opolskiego za 2019 r.

PDFUchwała nr 1073-20 z dnia 9 lipca 2020 r. Zarządu powiatu Opolskiego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1073-2020 skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.pdf
PDFBilans skonsolidowany Powiatu Opolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. przy zastosowaniu metody konsolidacji proporcjonalnej.pdf
 

Wersja XML