Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4210.90.2021.WB z dn. 17.05.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wod. - przebudowę rowów drog. w m. Grabin gm. Niemodlin

PDFZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4210.90.2021.WB z dn. 17.05.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowów przydrożnych w m. Grabin gm. Niemodlin
 

Wersja XML