Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja RPO - 20.05.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                Opole, 2021-05-13

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.

7.   Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.   Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                 Przewodniczący Rady

                                  Powiatu Opolskiego

                                  /-/ Stefan Warzecha

PDFProjekt Uchwały Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXI-224-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf
 

 

 

 

Wersja XML