Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E-usługi, udostępnianie baz danych prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii

Komornicy

PDFKonto Komornika_Pismo przewodnie.pdf
DOCKonto Komornika_Wniosek o zawarcie umowy.doc
PDFZarządzenie Nr OR.120.17.2021 z 19 maja 2021.pdf
PDFKonto Komornika_Regulamin obsługi.pdf
DOCKonto Komornika_Umowa.doc
PDFKonto Komornika_Umowa.pdf
PDFKonto Komornika_Instrukcja Obsługi.pdf

Rzeczoznawcy majątkowi

PDFKonto Rzeczoznawcy majątkowego_Pismo przewodnie.pdf
DOCKonto Rzeczoznawcy majątkowego_Wniosek o zawarcie umowy.doc
PDFZarządzenie Nr OR.120.19.2021 z 19 maja 2021.pdf
PDFKonto Rzeczoznawcy majątkowego_Regulamin obsługi.pdf
DOCKonto Rzeczoznawcy majątkowego_Umowa.doc
PDFKonto Rzeczoznawcy majątkowego_Umowa.pdf
PDFKonto Rzeczoznawcy majątkowego_Instrukcja Obsługi.pdf

ZUD narady koordynacyjne sieci uzbrojenia terenu-terminy narad koordynacyjnych

PDFTerminy narad koordynacyjnych .pdf
 

Inwestorzy

PDFKonto Inwestora_Umowa.pdf
DOCXKonto Inwestora_Umowa.docx
DOCXKonto Inwestora_wniosek o rejestracje w ERGO.docx
DOCXWniosek o uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.docx
PDFZarządzenie Nr OR.120.18.2021 z 19 maja 2021.pdf
PDFKonto inwestora_Regulamin obsługi.pdf
PDFKonto Inwestora_Instrukcja Obsługi.pdf

Gestorzy

PDFWektoryzacja powiatu opolskiego - stan na maj 2021.pdf
PDFKonto Gestora_Pismo przewodnie.pdf
DOCXKonto Gestora_Deklaracja.docx
PDFKonto Gestora_Instrukcja Obsługi.pdf

Wersja XML