Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja RPO - 29.04.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                      Opole, 2021-04-22

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1 zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,
 2. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r. oraz zestawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim,
 3. wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
 4. powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
 5. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.

7.   Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.   Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

   /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-216-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXX-216-21 RPO z dnia 29.04.2021 r.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-217-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r....pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-218-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-219-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-220-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ....pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-221-21 RPO z dnia 28.04.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX-221-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX-221-21 RPO z dnia 29.04.2021r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXX-222-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf
 

Wersja XML