Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informatyzacja, integracja i harmonizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tarnów Opolski - AG.272.3.2021

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 08d8e3b3-0163-48a9-805c-9c0001c0d566-1.pdf

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.3.2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

DOCXZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx

DOCZałącznik nr 3 do SWZ - AG.272.3.2021.doc

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx

DOCXZałącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

PDFZałącznik nr 7 - projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - warunki techniczne.pdf

PDFZałącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - tabela.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SWZ - ID postępowania i link do postępowania.pdf

PDFZałącznik nr 10 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

 

Zapytania do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego:

PDFZapytania do SWZ i odpowiedzi Zamawiającego - AG.272.3.2021.pdf

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 120 000,00 zł (brutto).

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.3.2021.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AG.272.3.2021.pdf

 

 

Wersja XML