Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Opolskiego na 2021 r.

PDFBudżet Powiatu Opolskiego na 2021 rok.pdf
 


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024

PDF1.Uchwała XXVI-186-20.pdf
PDF2.Objaśnienia do Uchwały XXVI-186-20 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego 2021-2024.pdf
PDF3.Zał Nr 1 WPF 2021-2024.pdf
PDF4.Zał Nr 2 Przedsięwzięcia 2021-2024.pdf
PDF5.Uzasadnienie do uchwały WPF 2021-2024.pdf
 

Wersja XML