Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa domu dziecka wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą” – w formie zaprojektuj i wybuduj - AG.272.17.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 773897-N-2020.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - Dom Dziecka - zaprojektuj i wybuduj - AG.272.17.2020.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - AG.272.17.2020.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - AG.272.17.2020.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - AG.272.17.2020.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - AG.272.17.2020.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - AG.272.17.2020.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - AG.272.17.2020.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - AG.272.17.2020.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy - AG.272.17.2020.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - AG.272.17.2020.pdf

PDFPFU.pdf

PDFPZT.pdf

PDFRZUT PRZYZIEMIA.pdf

PDFPRZEKROJE.pdf

PDFWIZUALIZACJE.pdf

PDFWycinek z planu zagospodarwania przestrzennego.pdf

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - AG.272.17.2020.doc

Pytania do SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego

PDFOdpowiedź na pytania do SIWZ - AG.272.17.2020.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.17.2020.HS.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - AG.272.17.2020.pdf

Wersja XML