Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021

PDFUchwała nr 552/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr 559/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2021 r.
PDFUchwała nr 560/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2021 r.
 

Wersja XML