Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego

ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 ”

 

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) na temat projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
  3. Termin konsultacji od 18 listopada do 9 grudnia 2020 r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty – konsultacje, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 na tablicy ogłoszeń,
  2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. nr 1/
  3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można przesłać w terminie od 18 listopada do 9 grudnia 2020 r. faxem (77-5415103) lub mailem na adres .W tytule maila należy wpisać „Konsultacje Roczny Program Współpracy 2021”.
  4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 pod nr tel. 775415168.
  5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

Wicestarosta Opolski

Leonarda Płoszaj

 

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" (140,21KB)
PDFUchwała nr 1237/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" (203,72KB)
PDFRoczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 - projekt (411,42KB)
DOCXZałącznik do uchwały nr 1237/20 z dnia 18 listopada 2020 r. - FORMULARZ KONSULTACJI (12,04KB)
 


PDFRaport podsumowujący konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021” (254,46KB)