Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania w spr. wpisania do rejestru zabytków województwa opolskiego Zespołu Dworsko-Parkowego przy ul. Niemodlińskiej w Chróścinie

INFORMACJA

Na podstawie art. 9, ust. 3b Ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informuje się, że w dniu 29 października 2020 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał Staroście Opolskiemu informację o wszczęciu z urzędu postepowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa opolskiego Zespołu Dworsko-Parkowego przy ul. Niemodlińskiej w Chróścinie działka z ewidencji Nr 343/8, 344/8 i 302/8 k.m. 5

Wersja XML