Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wpływu wniosku dot. wieża telekomunikacyjna w Luboszycach

Zgodnie z Art. 34a Prawa Budowlanego w nawiązaniu do art. 30a pkt. 1 Prawa Budowlanego tut. Organ informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. został złożony przez inwestora EMITEL S.A. wniosek o pozwolenie na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KOP_LUBNIANY_LUBOSZYCE/37011 w miejscowości Luboszyce, na nieruchomości oznaczonej ewidencji gruntów i budynków numerem 453/41.

Wersja XML