Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 603346-N-2020.pdf

PDFOgłoszenie nr 540216630-N-2020 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docDOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFDANE DO FAKTUR.pdf

PDFOświadczenie dot. DPS Prószków.pdf

PDFWykaz-punktow-poboru-wraz-z-szacowaniem-załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx

Sprostowania, wyjaśnienia, odpowiedzi do SIWZ, zmiany do SIWZ:


PDFSprostowania i zmiany do SIWZ.pdf

PDFSIWZ Energia elektryczna - AG.272.14.2020.pdf

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.14.2020.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.14.2020.pdf

Wersja XML