Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań

PDFPrzyjęcie rozszerzonego porządku obrad.pdf

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020 - 2023.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI11319 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

Wersja XML