Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o znak GL.ZUZ.3.4210. 148m. 2020.BS z dnia 7 października 2020 r., o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu, pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji m.in. odw

Wersja XML