Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie z dnia 30.09.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego nr WR.ZUZ.4.421.219.2019.WB z dnia 06.09.2019 r

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego nr WR.ZUZ.4.421.219.2019.WB z dnia 06.09.2019 r
 

Wersja XML