Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego II - AG.272.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 577586-N-2020.pdf

 

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - AG.272.11.2020.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - parkowanie i holowanie.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.11.2020.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AG.272.11.2020.pdf

Wersja XML