Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - II - AG.272.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 577180-N-2020.pdf

PDFOgłoszenie nr 540162800 - o zmianie ogłoszenia.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.10.2020.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy AG.272.10.2020.doc - załącznik nieaktualny

DOCZMIENIONY Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy AG.272.10.2020.doc - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - AG.272.10.2020.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - AG.272.10.2020.docx

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy AG.272.10.2020.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia AG.272.10.2020.pdf

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - AG.272.10.2020.docx

 

Pytania do SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego, zmiany w SIWZ:

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego - AG.272.10.2020.pdf

PDFPytania do SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany w SIWZ - AG.272.10.2020.pdf

DOCZMIENIONY Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy AG.272.10.2020.doc

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - AG.272.10.2020.pdf

Wersja XML