Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”-AG.272.8.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 568494-N-2020.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.8.2020.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - AG.272.8.2020.doc

DOCXZałącznik nr 2 - AG.272.8.2020.docx

DOCXZałącznik nr 3 - AG.272.8.2020.docx

DOCXZałącznik nr 4 - AG.272.8.2020.docx

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy na wykonanie zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 6 - opis przemiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 7 - AG.272.8.2020.docx
 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.8.2020.pdf
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnienie postepowania dostawa komputerów - piecza zastępcza.pdf

Wersja XML