Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w spr. podjęcia działań wobec organów Gminy Tarnów Opolski w celu wprowadzenia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Tarnów Op. udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Miedziana-Przywory"

  1. Przedmiot petycji: w spr. podjęcia działań wobec organów Gminy Tarnów Opolski w celu wprowadzenia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Miedziana-Przywory" i przeznaczenia terenów objętych tym złożem pod eksploatację kruszywa naturalnego.
  2. Data złożenia: 18.05.2020 r.
  3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody

PDFPetycja z dn. 31.03.2020 r. w spr. podjęcia stosownych działań faktycznych lub prawnych wobec organów Gminy Tarnów Opolski w celu wprowadzenia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.pdf
PDFPismo sygn. OR.1511.2.2020.AD z dn. 22.04.2020 r. w spr przekazania Petycji Radzie Gminy Tarnów Opolski.pdf
PDFPismo sygn. OR.2011.19.2020 z dn. 08.05.2020 r. w odpowiedzi na pismo Starosty Opolskiego OR.1511.2.2020.AD z dn. 22.04.2020 r.pdf
PDFOdpowiedź na petycję z dn. 31.03.2020.pdf
 

Wersja XML