Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2020

PDFUchwała ZPO nr 904/20 z dn. 27.03.2020 r. powołanie komisji konkursowej Dom dla matek z małoletnimi dziećmi.pdf


PDFUchwała ZPO nr 861/20 z dn. 02.03.2020 r.pdf
PDFKonkurs pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf
PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf


PDFWynik konkursu ofert Dom dla matek z małoletnimi dziećmi.pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 958/20 z dnia 12.05.2020 r. w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy skan.pdf


UWAGA! Nowy Konkurs ofert

II OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 967-20 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia konursu.pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 967/20 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia konursu skan.pdf
PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom poz.pdf
DOCXzał. 1 do ogłoszenia - wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
DOCzał. 2 karta formalnej oceny oferty.doc
DOCzał. 3 karta merytorycznej oceny oferty.doc
DOCXzał. 4 umowa dom dla matek.docx

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1039-20 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie wyników otwartego konursu - prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziecmi i kobiet w ciąży.pdf
 


PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 968-20 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 968/20 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej skan.pdf
DOCXZałącznik do Uchwały nr 968-20 z 22.05.2020 - ogłoszenie.docx

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1025-20 z dnnia, 09.06.2020 r. w sprawie komisji konkursowej opiniujacej oferty.pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1025-20 z dnia, 09.06.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniujacej oferty skan.pdf
 

Wersja XML