Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2020

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wniesienia sprzeciwu

1. BOŚ.6743.36.2020.MM 21-01-2020 Damian Jurek budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej gm. Komprachcice, m. Polska  Nowa Wieś, ul. Lipowa, dz. nr 8, 12 Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-01-2020  
2. BOŚ.6743.52.2020.AO 28-01-2020 Piotr Wasiak rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem gm. Turawa, m. Węgry, ul. Spokojna, dz. nr 846/150, 126 Przyjęto zgłoszenie w dniu 10-02-2020  
3. BOŚ.6743.77.2020.MM 07-02-2020 Grzegorz Zawałka Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Polna 5,
dz. nr 1057
Sprzeciw w dniu 14-02-2020  
4. BOŚ.6743.81.2020.AO 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 325 Przyjęto zgłoszenie w dniu 19-02-2020  
5. BOŚ.6743.82.2020.AO 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 139/6, 139/19 Przyjęto zgłoszenie w dniu 19-02-2020  
6. BOŚ.6743.85.2020.MM 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A. budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV oraz sieci nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych gm. Ozimek,
m. Schodnia, dz. nr 405/91, 567/91, 568/91, 569/91, 571/168, 574/168, 173, 558/170, 86
Wycofano zgłoszenie w dniu 17-02-2020  
7. BOŚ.6743.93.2020.MM 14-02-2020 Dariusz Pożuczek rozbudowa sieci wodociągowej dla osiedla budynków mieszkalnych jedn.

gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 957, 977/4, 978, 1265/32

Przyjęto zgłoszenie w dniu 06-03-2020  
8. BOŚ.6743.69.2020.DB 04-02-2020 Krzsztof Jakuczek budowa budynku mieszk. jedn. gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, ul. Kolonia, dz. nr 1033/156 Przyjęto zgłoszenie w dniu 26-02-2020  
9. BOŚ.6743.125.2020.DB 25-02-2020 Szymon Andryszczyk, Karolina Bilska-Andryszczyk budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, ul. Torowa, dz. nr 338/41 Przyjęto w dniu 10-03-2020  
10. BOŚ.6743.71.2020.MM 05-02-2020 gmina Niemodlin Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej gm.Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Słowackiego, dz. nr 850,854,855
Przyjęto zgłoszenie 03-03-2020  
11. BOŚ.6743.138.2020.MM 02-03-2020 TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie Przebudowa sieci linii kablowej nn 0,4kV wraz z złączami kablowym dla zasilania sygnalizacji przejścia dla pieszych gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Porcelanowa, dz. nr 510
Wycofano zgłoszenie 16-03-2020  
12. BOŚ.6743.136.2020.AO 02-03-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą  w Krakowie Rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania szafy oświetlenia drogowego SO-2 gm. Niemodlin, m. Niemodlin, ul. Daszyńskiego, dz. nr 1180/4 Przyjęto zgłoszenie w dniu 23-03-2020  
13. BOŚ.6743.135.2020.KFC 02-03-2020 Wojciech Zawada budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Stare Kolnie, ul. Zawadzkiego, dz. nr 31/2 Przyjęto zgłoszenie w dniu 23-03-2020  
14 BOŚ.6743.158.2020.AŁ 10-03-2020 Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa linii kablowej nN do zasilania budynków gm. Prószków, m. Ligota Prószkowska, ul. Kościelna, dz. nr 210/4, 209, 154, 123 Przyjęto zgłoszenie w dniu 25-03-2020  
15. BOŚ.6743.172.2020.MM 13-03-2020 Arkadiusz Abramek Rozbudowa sieci wod. i kan. san. gm. Komprachcice, m. Wawelno,
ul. Nowowiejska, dz. nr 474/260, 761/260, 823/260
Przyjęto zgłoszenie w dniu 26-03-2020  
16. BOŚ.6743.171.2020.AO 13-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nn do zasilania 19 domów jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, ul. Stawowa, dz. nr 280/63, 278/63, 74/1 k.m.3, 178/1, 211/1, 263/1, 274/1, 223/1, 224/1, 190/1 k. m.1, 253 k. m. 2 Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-03-2020  
17. BOŚ.6743.170.2020.AO 13-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nn do zasilania 16 domów jednorodzinnych gm. Prószków,
m. Górki,
ul. Stawowa, dz. nr 178/1, 212/1, 194/1 k. m.1
Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-03-2020  
18. BOŚ.6743.176.2020.JS 17-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania 5 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1155/4, 1155/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/8, 1156/9 Przyjęto zgłoszenie 06.04.2020r  
19. BOŚ.6743.185.2020.KFC 20-03-2020 Teresa Goniwiecha budowa sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Alicji i Julii, dz. nr 1421/16, 1412/16, 1358/16 Przyjęto zgłoszenie 27-05-2020  
20. BOŚ.6743.193.2020.MM 25-03-2020 TAURON Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku biurowego z halą garażową gm. Prószków, m. Zimnice Małe, dz. nr  214, 208 Przyjęto zgłoszenie 06-04-2020  
21. BOŚ.6743.197.2020.JK 30-03-2020 Tomasz Łęgosz Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokrycia gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, dz. nr 1018/223 Przyjęto zgłoszenie 21-04-2020  
22. BOŚ.6743.190.2020.MM 25-03-2020 Gmina Tułowice Przebudowa drogi wewnętrznej gm. Tułowice,
m. Skarbiszowice, ul. Ceramiczna,
dz. nr 123/3
Przyjęto zgłoszenie 15-04-2020  
23. BOŚ.6743.239.2020.MM 24-04-2020 Danuta Mika Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. św. Wojciecha, dz. nr. 928/42, 1398/42

Przyjęto zgłoszenie 11-05-2020

 

 

 

24. BOŚ.6743.247.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i sieć kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Srebrnej, Osowiec - Trzęsina.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
ul. Srebrna.
dz. nr 957/80. 1221/74
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
25. BOŚ.6743.248.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące rurociągi w ulicach Milenijnej i Leśnej w miejscowości Węgry.
gm. Turawa,
m. Węgry,
ul. Leśna, Milenijna,
dz. nr 932/17, 880/14
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
26. BOŚ.6743.249.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejący rurociąg w Rzędowie ul. Biwakowa z zaprojektowanym tranzytem wody Rzędów-Stacja Wodociągowa Turawa - Marszałki.
gm. Turawa,
m. Rzędów,
ul. Pływacka,
dz. nr 68/5, 85
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
27. BOŚ.6743.252.2020.MM 28-04-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej 0,4kV do zasilania dwóch budynków jednorodzinnych.
gm. Komprachcice,
m. Polska Nowa Wieś,
ul. Lipowa,
dz. nr 1213/2, 1213/3, 1213/1, 1227
Przyjęto zgłoszenie 08-05-2020  
28. BOŚ.6743.254.2020.MM 29-04-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV.
gm. Łubniany,
m.Kępa,
ul. Kasztanowa,
dz. nr 594/91, 673/92, 678/92, 677/92
Przyjęto zgłoszenie 11-05-2020  
29. BOŚ.6743.257.2020.MM 30-04-2020 Krzysztof Kwieciński Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, ul. Brzegowa, dz. nr 612/90, 149 Przyjęto zgłoszenie 08-05-2020  
30. BOŚ.6743.238.2020.MM 24-04-2020 BAGGER POLSKA
Sp. z o. o.
Budowa sieci wodociągowej dla zasilania nowych działek budowlanych we wsi Piotrowa gm. Niemodlin,
m. Piotrowa, dz. nr 78/1, 82/31, 82/4
Przyjęto zgłoszenie 02-06-2020  
31. BOŚ.6743.268.2020.KFC 07-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku jednorodzinnego. gm. Prószków, m. Złotniki, dz. nr 628/129, 648/133, 657/134, 666/135, 651/134, 642/133, 622/129, 615/128, 612/128, 602/120, 119, 124 Przyjęto zgłoszenie 19-05-2020  
32. BOŚ.6743.269.2020.KFC 04-05-2020 Krzysztof Liśkiewicz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego - zadaszenie tarasu rekreacyjnego. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Cicha 1, dz. nr 987/311 Przyjęto zgłoszenie 14-05-2020  
33. BOŚ.6743.277.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego
gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Korfantego,
dz. nr 804/16, 804/17, 804/15
Przyjęto zgłoszenie 20-05-2020  
34. BOŚ.6743.279.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.
gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Korfantego,
dz. nr 804/4, 804/17, 804/5
Przyjęto zgłoszenie 20-05-2020  
35. BOŚ.6743.280.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.
gm. Niemodlin,
m. Wydrowice
dz. nr 42/3, 42/5, 42/4, 42/6
Wycofano zgłoszenie 22-05-2020  
36. BOŚ.6743.281.2020.MM 12-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazu średniego ciśnienia.
gm. Komprachcice,
m. Domecko,
dz. nr 471/9, 504/253, 572/35
Przyjęto zgłoszenie 14-05-2020  
37. BOŚ.6743.309.2020.MM 19-05-2020 Martina Firlus
Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Węgry,
dz. nr 1135/33, 1136/33, 1137/33, 1140/33, 1141/33, 1138/33, 1139/33, 1143/33, 92
Przyjęto zgłoszenie 28-05-2020  
38. BOŚ.6743.310.2020.MM 19-05-2020 Roman Bartyla Budowa sieci wod - kan. z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
dz. nr 667/138, 837/164, 838/164, 836/164, 839/164, 840/164, 846/164, 850/164, 849/164, 842/164, 844/164, 843/164, 847/164, 851/164, 845/164, 848/164, 852/164
Przyjęto zgłoszenie 29-05-2020  
39. BOŚ.6743.316.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-2(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 467/158, 1065/169, 820/155, 1072/153, 1071/153 k. m. 1, 237/27, 92/26, 64, 112/27, 65, 130/27, 194/31, 74/30 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
40. BOŚ.6743.318.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-1(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 162, 248, 931/254, 651/240 k. m. 1; 92/26, 174/24, 189/14, 190/14 k. m. 2 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
41. BOŚ.6743.319.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-3(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 1039/169, 1187/169, 817/177, 1065/169, 1066/169, 838/155, 935/169, 936/169, 729/169 K. M. 1; 69, 247/37, 161/37, 66, 246/37, 245/37, 139/37, 113/41, 114/41, 167/43, 35 36 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
42. BOŚ.6743.356.2020.MM 28-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania 15-stu budynków jednorodzinnych gm. Dąbrowa, m. Karczów, dz. nr 355/1, 247/2, 343/2, 349, 370, 372/18, 372/2 Przyjęto zgłoszenie 09-06-2020  
43. BOŚ.6743.359.2020.RK 29-05-2020 Krzysztof Liśkiewicz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego - zadaszenie tarasu rekreacyjnego. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Cicha 1, dz. nr 987/311 Przyjęto zgłoszenie 08.06.2020r.  
44. BOŚ.6743.395.2020.RK 08-06-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Gracze.
gm. Niemodlin, m. Gracze, dz. nr 383, 387/1, 389, 387/2
Przyjęto zgłoszenie
25.06.2020r.
 
45.
BOŚ.6743.426.2020.KFC
17-06-2020
Zespół Szkół w Ozimku
Przebudowa konstrukcji schodów zewnętrznych w Zespole Szkół w Ozimku.
gm. Ozimek,
m. Ozimek,
ul. Częstochowska 24
dz. nr 113/3
   
46. BOŚ.6743.430.2020.MM 19-06-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynków mieszkalnych.
gm. Ozimek,
m. Schodnia,
dz. nr 556/170, 558/170
Przyjęto zgłoszenie 25.06.2020r.  
47. BOŚ.6743.458.2020.JS 25-06-2020 Katarzyna i Roman Bartyla Przebudowa sieci SN 15kV.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
dz. nr 837/164, 845/164, 849/164, 852/164
   
48. BOŚ.6743.471.2020.KFC 19-06-2020 Marta i Grzegorz Lech Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez podpiwniczenia.
gm. Chrząstowice,
m. Chrząstowice,
ul. Polna
dz. nr 1062/233
   
49, BOŚ.6743.473.2020.MM 30-06-2020 Robert Gajewski Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Kotórz Mały,
dz. nr 2042, 1977/51, 457/50, 462/51, 461/51
Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
50. BOŚ.6743.480.2020.MM 01-07-2020 Adam i Aleksandra Smolińscy Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Wawelnie.
gm. Komprachcice,
m. Wawelno,
dz. nr 709/241, 731/240
Przyjęto zgłoszenie 13-07-2020  
51. BOŚ.6743.499.2020.JS 07-07-2020 Marcin Dżugaj Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.
gm. Dąbrowa,
m. Karczów,
dz. nr 320/65, 320/68
   
52. BOŚ.6743.502.2020.AO 08-07-2020 Wodociągi  i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi do budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w m. Węgry gm. Turawa, m. Węgry, dz. nr 126, 821/121, 817/121, 818/121, 819/121 Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
53. BOŚ.6743.521.2020.MM 13-07-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia 90PE o 10kPa.
gm. Ozimek,
m. Ozimek,
ul. Jesionowa,
dz. nr 179/6, k.m.4
Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
54. BOŚ.6743.521.2020.MM 14-07-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63 do 0,5 MPa

gm. Ozimek,
m. Krasiejów,
ul. Młyńska,
dz. nr 159 k. m. 2

Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
55. BOŚ.6743.528.2020.MM 14-07-2020

Wodociągi i Kanalizacja Turawa
Sp. z o. o.

sieć wodociągowa łącząca sieć wodociągową w Kotorzu Małym z siecią wodociągową w Zawadzie wraz z rozbudową sieci, umożliwiającej podłączenie działek nr 1598/8 i 1143/7 w Kotorzu Małym gm. Turawa, m. Kotórz Mały, ul. Opolska, Brzozowa, dz. nr 1190/90, 2275/15, 2268/2 Przyjęto zgłoszenie 21-07-2020  
56. BOŚ.6743.529.2020.MM 14-07-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa
Sp. z o. o.
sieć wodociągowa łącząca istniejące rurociągi w ul. Pod Lasem i Turawskiej oraz sieć kanalizacyjna łącząca istniejące rurociągi w ul. Wodociągowej i Turawskiej w Zawadzie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej gm. Turawa, m. Zawada, ul, Pod Lasem, Turawska, Wodociągowa, Sosnowa, dz. nr 385/150, 507/149, 944/146, 946/146, 506/145, 947/146, 948/146, 949/146, 449/144 k.m m. 2, 532/14, 511/15, 138/25, 502/30, 493/30 k. m 7 Przyjęto zgłoszenie 21-07-2020  
57. BOŚ6743.536.2020.MM 17-07-2020 Krzysztof Kansy rozbudowa sieci wodociągowej i tłocznej kanalizacji sanitarnej gm. Turawa, m. Zawada, ul. Kępska - boczna, dz. nr 140/22, 403/22 Przyjęto zgłoszenie 22-07-2020  
58. BOŚ.6743.533.2020.MM 17-07-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Wrzosowa, dz. nr 897, 2120/319, 931/319, 927/319, 922/318 Przyjęto zgłoszenie 22-07-2020  
59. BOŚ.6743.545.2020.MM 20-07-2020 PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Jakuba Kani, dz. nr 741/40 Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
60. BOŚ.6743.546.2020.MM 21-07-2020 PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie budowa sieci gazu śr/c 90 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Powstańców Śl., Cmentarna, dz. nr 1080/334, 2123/293 Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
61. BOŚ.6743.547.2020.MM 21-07-2020 PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Piaskowa, dz. nr 417/41, 415/41 Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
62. BOŚ.6743.551.2020.MM 21-07-2020 PSB sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
budowa sieci gazu śr/c 110 PE do 0,5 MPa
gm. Łubniany,
m. Masów,
ul. Osowska,
dz. nr 515/150, 148
Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
63. BOŚ.6743.552.2020.MM 20-07-2020 Czesław Bargiel, Jadwiga Bargiel
budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Miedziana ul. Leszczynowa
gm. Tarnów Opolski,
m. Miedziana,
ul. Leszczynowa,
dz. nr 162/31, 367/31
Przyjęto zgłoszenie 30-07-2020  
64. BOŚ.6743.554.2020.AO 22-07-2020 Krzysztof Bartyla Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
gm. Ozimek,
m. Szczedrzyk,
ul. Pokoju,
dz. nr 28/2
wycofano zgłoszenie 14-8-2020  
65. BOŚ.6743.581.2020.KWW 30-07-2020 Małgorzata Wojtaszek Zgłoszenie budynku rekreacji indywidualnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
gm. Tułowice,
m. Szydłów,
dz. nr 378
Zarejestrowane omyłkowo.  
66. BOŚ.6743.605.2020.JS 31-07-2020 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Zgłoszenie rozbudowy sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z łączami kablowymi dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wydrowice.
gm. Niemodlin,
m. Wydrowice,
dz. 42/3, 42/5, 42/4, 42/6
   
67. BOŚ.6743.606.2020.KFC 31-07-2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej.
gm. Ozimek,
m. Ozimek,
ul. Kolejowa,
dz. nr 396
   
68. BOŚ.6743.611.2020.MM 04-08-2020 Gmina Łubniany Budowa przyłącza wodociągowego do projektowanej przepompowni ścieków.
gm. Łubniany,
m. Luboszyce,
dz. nr 795/21
Przyjęto zgłoszenie 28-08-2020  
69. BOŚ.6743.615.2020.AŁ 04-08-2020 Sebastian Klotka
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Zawada,
ul. Kępska,
dz. nr 140/22, 421/22, 422/22, 413/22
Przyjęto zgłoszenie 26-08-2020  
70. BOŚ.6743.619.2020.MM 04-08-2020 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Tułowice.
gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Sportowa,
dz. nr 800/2, 848/1
Przyjęto zgłoszenie 10-08-2020  
71. BOŚ.6743.664.2020.MM 19-08-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 90PE do 0,5MPa. gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2236/125, 1627/355, 2196/125 Przyjęto zgłoszenie 27-08-2020  
72. BOŚ.6743.703.2020.MM 04-09-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. 1 Maja, dz. nr 312/7, 984/7, 986/7 Przyjęto zgłoszenie 16-09-2020  
73. BOŚ.6743.727.2020.MM 14-09-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Pawlety, dz. nr 2007/276, 1865/280 Przyjęto zgłoszenie 18-09-2020  
74. BOŚ.6743.735.2020.MM 16-09-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, ul. Lotniskowa, ul. Lipowa, dz. nr 918/2, 919/1, 922, 926/4 Przyjęto zgłoszenie 1-10-2020  
75. BOŚ.6743.746.2020.KFC 21-09-2020 Marek Zając Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Kotórz Mały, dz. nr 2163/2    
76. BOŚ.6743.755.2020.AO 28-09-2020 Irena Uran rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym gm. Niemodlin m. Niemodlin, dz. nr 549/5    
77. BOŚ.6743.773.2020.MM 05-10-2020 Anna Deinert Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. gm. Łubniany, m. Luboszyce, dz. nr 419/70 Przyjęto zgłoszenie 7-10-2020  
78. BOŚ.6743.774.2020.AM 06-10-2020 Maciej Rempalski Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej dla kotła gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 126/4, k.m.1 Przyjęto zgłoszenie 8-10-2020  
79. BOŚ.6743.775.2020.AO 02-10-2020 Dorota Duda Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. gm. Turawa, m. Węgry, dz. nr 661/10, k.m.6    
80. BOŚ.6743.783.2020.AO 05-10-2020 Irena Felger Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 11 k.m. 5    
81. BOŚ.6743.785.2020.MM 05-10-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa sieci nN 0,4kV dla zasilania 10 budynków mieszkalnych gm. Turawa, m. Zawada, ul. Turawska, dz. nr 514/149, 385/150, 840/153, 976/160, 977/160, 978/160 Przyjęto zgłoszenie 13-10-2020  
82. BOŚ.6743.788.2020.AM 06-10-2020 Barbara Łyczko Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Górki, ul. Bukowa, dz. nr 155/1    
83. BOŚ.6743.786.2020.AM 06-10-2020 Gmina Ozimek Modernizacja przejść dla pieszych w Ozimku. Roboty polegające na montażu linii elektroenergetycznych kablowych oświetlenia wraz z montażem latarń doświetlających przejścia dla pieszych rozlokowane w miejscowości Ozimek wraz z instalacją znaków aktywnych D-6 w pobliżu tychże przejść. Gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 369/7, 122/1    
84. BOŚ.6743.809.2020.MM 15-10-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu śr/c 110 PE i 90 PE do 0,5 MPa relacji Tarnów Op. - Nakło Gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 799/355,m. Nakło, dz. nr 875/188, 1480/183, 985/191, 456/229, 1636/227, 1501/227, 672/102, 583/101, 1768/99, 1541/99, 1540/99, 97, 1113/196, 1443/196, 1763/196, 1733/196, 1481/183, 1771/203, 1772/203, 1773/203, 1774/203, 1386/204, 181, 986/192, 1778/230, 967/199, 1780/230, 1693/203, 100 Przyjęto zgłoszenie 19-10-2020  
85. BOŚ.6743.817.2020.AO 21-10-2020 Anna i Tomasz Maleska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

gm. Prószków, m. Zimnice Wielkie,

dz. nr 593/7, 596/7

   
86. BOŚ.6743.820.2020.MM 21-10-2020 Jolanta Rusek-Bodora Budowa sieci wodociągowej. gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 325 Przyjęto zgłoszenie 9-11-2020  
87. BOŚ.6743.826.3030.AM 23-10-2020 Bartłomiej Feliks Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym z budynkiem gospodarczym. gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1223    
88. BOŚ.6743.836.2020.MM 28-10-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa.

gm. Prószków,

m. Prószków, ul. Osiedle, dz. nr 1167 k.m. 8

   
89. BOŚ.6743.837.2020.AO 30-10-2020 Wojciech Praski, Anna Dryja-Praski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. gm. Prószków, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 330/4, k.m.3    
90. BOŚ.6743.843.2020.JS 02-11-2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. gm. Ozimek, m. Ozimek dz. nr 191/3 k.m.4, Krasiejów dz. nr 102/4, 89/4, 94/4, 104/7 k.m.1    
91. BOŚ.6743.852.2020.MM 04-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 521/1, 17/1, 16/3, 15/1 k.m. 3, 1741/21, 1301/315 k.m.1    
92. BOŚ.6743.856.2020.AM 9-11-2020 PRODMODEL S.C. Budowa sieci wodociągowej gm. Ozimek, m. Krasiejów, ul. Szkolna i Spacerowa, dz. nr 315/2, 170/2, 291/59, 192/2    
93. BOŚ.6743.855.2020.MM 9-11-2020 Gmina Dąbrowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej gm. Dąbrowa, m. Karczów, ul. Grobla, dz. nr 247/2, 383, 359/9, 335, 359/16, 350    
94. BOŚ.6743.882.2020.AO 13-11-2020 "REZIDER" Renata Gembka-Czarnecka sp. j. Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej. gm. Turawa, m. Kotórz Mały, ul. Opolska, dz. nr 2416/5, 1190/9, 2757/2    
95. BOŚ.6743.887.2020.AO 17-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. gm. Komprachcice, m. Komprachcice, ul. Krzyżowa, dz. nr 800, 773/4, k.m.4    
96. BOŚ.6743.888.2020.AO 17-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, ul. Brzozowa, dz. nr 401, 437/4, k.m.2    
Wersja XML