Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego” – powiat kędzierzy

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 638998 - N - 2019.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.20.2019.pdf

DOCXZałącznik nr 1.1 - formularz ofertowy - zadania nr 1.docx

DOCXZałącznik nr 1.2 - formularz ofertowy - zadania nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 3a - zadanie nr 1.docx

DOCXZałącznik nr 3b - zadanie nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 4.docx

DOCXZałącznik nr 5.docx

DOCXZałącznik nr 6.docx

DOCXZałącznik nr 7.docx

PDFZałącznik nr 8a.pdf

PDFZałącznik nr 8b.1.pdf

PDFZałącznik nr 8b.2.pdf

PDFZałącznik nr 9.1.pdf

PDFZałącznik nr 9.2.pdf

DOCXZałącznik nr 10.docx

PDFZałącznik nr 11.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert: (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.20.2019.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 - AG.272.20.2019.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 - AG.272.20.2019.pdf

 

Wersja XML