Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020

PDFUchwała nr 551/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2019 roku, w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2020 rok

PDFUchwała nr 552/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowe z dnia 11 grudnia 2019 roku, w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2020 rok.

PDFUchwała nr 553/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2019 roku, w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego
  

Wersja XML