Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Turawa - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak i rodzaj sprawy Operator Adres stacji Nazwa stacji Data wpływu do organu Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.16.2022
Informacja o zmianie danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kotórz Mały ul. Wodna 18 dz. nr 259/105 5035 (37116N!) TURAWA (KOP_TURAWA_KOTORZMALY) 09.05.2022 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
   

BOŚ.6221.12.2022
informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Zawada
dz. nr 129
OPO1029 J
Zawada
27.03.2022 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
   
BOŚ.6221.7.2022
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Zawada
ul. Zielona
dz. nr 338/26

37043 (37043N!)
KOP_Turawa_ZawadaEmitel
(KOP_TURAWA_ZAWADA_EMITEL)
11.02.2022 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
   
BOŚ.6221.44.2021
korekta informacji o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kadłub Turawski
dz. nr 628
ul. Opolska 10
7454 (37151N!) Kadłub Turawski (KOP_TURAWA_
KADLUBTURAWSKI)
22.11.2021 PDFKorekta    
BOŚ.6221.38.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kadłub Turawski
dz. nr 628
ul. Opolska 10
7454 (37151N!) Kadłub Turawski (KOP_TURAWA_
KADLUBTURAWSKI)
25.10.2021 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
 
   

BOŚ.6221.33.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Zawada
dz. nr 129
OPO1029 J
Zawada
31.08.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.32.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Kadłub Turawski
dz. nr 553
OPO7005 A
Kadłub Turawski
30.08.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.21.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Kotórz Mały
dz. nr 1090/211
1089/211
OPO2005C
KOTÓRZ MAŁY
11.06.2021 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
   
BOŚ.6221.11.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Kotórz Mały
ul. Wodna
Turawa
BT_22378
14.05.2021    
BOŚ.6221.56.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Kotórz Mały
dz. nr 1090/211, 1089/211
OPO2005 C
KOTÓRZ MAŁY
29.10.2020    
BOŚ.6221.38.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Zawada
dz. nr 129
OPO1029 J ZAWADA 03.07.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.36.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Osowiec ul.Fabryczna 1 53157 (37157N!) KOP_TURAWA_ OSOWIEC 25.06.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.14.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kotórz Mały Oczyszczalnia Ścieków
dz. nr 259/105
5035 (37116N!) TURAWA KOP_ TURAWA_ KOTORZMALY) 31.03.2020
PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa 5035(37116N!) TURAWA )KOP_TURAWA_KOTORZMALY).pdf
   
BOŚ.6221.13.2020 Informacja o zmianie
danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Turawa 8 53229 (37229N! KOP_TURAWA_ CENTRUM) 31.03.2020 PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektomagnetyczne - stacja bazowa 53229 (37229N!) KOP_TURAWA_CENTRUM.pdf    

BOŚ.6221.55.2019
zgłoszenie instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Zawada dz. nr 129 OPO1029 J ZAWADA 14.11.2019 PDFWniosek    

BOŚ.6221.29.2021.KAH
Informacja o zmianie
danych w instalacji

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Bierdzany, dz. nr 1018/15 BT22262 BIERDZANY 10.08.2021 PDFBT22262 BIERDZANY S 21-07.pdf
PDFBT22262 BIERDZANY _art.152.pdf
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

Wersja XML