Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prószków - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak sprawy Operator Adres
stacji
Nazwa stacji Data wpływu Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.23.2022
Informacja o zmianie danych w instalacji
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
Warszawa
Przysiecz ul. Strażacka 10 53149 Przysiecz (37149NI KOP Prószków A4 Przysiecz) 05.07.2022 PDFwniosek.pdf
PDFSprawozdanie.pdf
 
   
BOŚ.6221.35.2021 P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Górki
dz. nr 40

OPO6003E
Górki
21.09.2021 r. PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.14.2021 Polkomtel sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Przysiecz
dz. 146
BT 22508
Prószków
24.05.2021 r. PDFWniosek
 
   

 

Wersja XML