Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ozimek - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak
i rodzaj sprawy
Operator Adres stacji Nazwa stacji Data
wpływu
do organu
Załączniki Uwagi sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.41.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul.Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Ozimek
ul. Powst. Śl. 5
46-040 Ozimek
OPO2001_A
Ozimek
05.11.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.15.2021
Informacja o
zmianie danych
w instalacji
Polkomtel Infrastruktura sp z oo
ul. Konstruktorska 4
Ozimek
ul. Ciepłownicza 16
BT_22261 Ozimek 24.05.2021 PDFWniosek    
BOŚ.6221.7.2021 Informacja o zmianie danych w instalacji P4 Sp. z o.o.
ul.Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Ozimek
dz nr 397/50
OPO2501 C
Ozimek
29.03.2021 PDFWniosek
PDFZałącznik
PDFSprawozdanie
 
   

BOŚ.6221.54.2020
zgłoszenie instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Grodziec
dz. nr 1057

OPO5006 B
GRODZIEC

22.10.2020 PDFZaświadczenie Zaświadczenie
o braku
sprzeciwu
z dnia 28.10.2020 r.

BOŚ.6221.51.2020
zgłoszenie instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Ozimek
dz. nr 397/50
OPO2501 C
OZIMEK
22.09.2020 PDFWniosek
 
Zaświadczenie
o braku sprzeciwu
z dnia 23.09.2020 r.

BOŚ.6221.26.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Ozimek
ul.Postańców
dz.nr 358
(37131N!) OZIMEK (KOP_OZIMEK_
POWSTANCOW)
21.05.2020    

BOŚ.6221.24.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Dylaki
dz. nr 632/7
53245 (37245N!)
KOP_OZIMEK_
DYLAKI
13.05.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.10.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Grodziec
dz. nr 297, 298/3

5955 (37192N! ) GRODZIEC_OP
(KOP_OZIMEK_GRODZIEC)

31.03.2020 PDFWniosek    
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML