Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niemodlin - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak
i rodzaj sprawy
Operator Adres stacji Nazwa stacji Data
wpływu
do organu
załączniki Uwagi sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.42.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o..
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Niemodlin
ul. Drzymały 4
OPO2003_A
Niemodlin
10.11.2021 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
 
   
BOŚ.6221.9.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa
Rzędziwojowice 57 53107 (37107N!) KOP NIEMODLIN
RZEDZIWOJOWIC
31.03.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.6.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa
Rzędziwojowice 57 53107 (37107N!) KOP NIEMODLIN RZEDZIWOJOWICE 23.03.2021
 
   
BOŚ.6221.61.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji
P4 Sp. z o.o..
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Rutki
dz. nr 203

OPO7001_A
Rutki

23.11.2020    
BOŚ.6221.61.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji
P4 Sp. z o.o..
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Rzędziwojowice
dz. nr 39/2
OPO6002_B
Rzędziwojowice
23.11.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.52.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o..
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Niemodlin
ul.Opolska 900

OPO2503 D NIEMODLIN 08.10.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.28.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Grabin
dz. nr 192/2

53154 (37154N!)
KOP_NIEMODLIN_
GRABIN

02.06.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.20.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Rzędziwojowice
dz. nr 39/2

OPO 6002 B
RZĘDZIWOJOWICE

10.04.2020    

BOŚ.6221.6.2020
zgłoszenie instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Niemodlin
ul.Opolska 900

OPO2503 D
NIEMODLIN
20.03.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.57.2019
Informacja o zmianie
danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Rzędziwojowice 57

53107 RZEDZIWOJOWICE 21.11.2019 PDFWniosek    

BOŚ.6221.30.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-622 Warszawa

Niemodlin
ul. Opolska 900

OPO2503 D
Niemodlin
13.08.2021 PDF20210729_OPO2503_OS.pdf
PDFOPO2503D_3_zalacznik_os_20210813075029.pdf
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wersja XML