Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Murów - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

 

 

Znak i rodzaj sprawy Operator Adres
stacji
Nazwa stacji Data wpływu do organu Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.6.2022
Informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Murów
ul. Wolności 33
3824 (37182N!)
Murów (KOP_Murow_Wolnosci)
09.02.2022 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
   
BOŚ.6221.5.2022
Informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Dębiniec
dz. nr 148
7385 (37124!)
Budkowice (KOP_Murow_Debiniec)
08.02.2022 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
   

BOŚ.6221.24.2021
Aneks do informacji
o zmianie danych w instalacji

Towerlink Poland sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Stare Budkowice
ul. Zagwiździańska 2
BT22781 STARE BUDKOWICE 29.07.2021 PDFAneks
PDFKorekta
 
   
BOŚ.6221.17.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Stare Budkowice
ul. Zagwiździańska 2
BT22781 STARE BUDKOWICE 02.06.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   

BOŚ.6221.21.2020
Informacja o zmianie danych
w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Stare Budkowice
dz. nr 180/8

53217 (37217N!)
KOP_MOROW_STARE BUDKOWIC

14.04.2020 PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej 53217 (37217N!) KOP_MUROW_STAREBUDKOWICE, Stare Budkowice dz. nr 180/8.pdf    

BOŚ.6221.28.2020
Informacja o zmianie danych
w instalacji

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Murów
ul. Wolności 33

BT22976 MURÓW

10.08.2021 PDFBT22976 MURÓW_pismo.pdf
PDFBT22976 MURÓW_os_03.08.2021.pdf
   


 

Wersja XML