Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dąbrowa - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

 
 
Znak i rodzaj sprawy Operator Adres stacji Nazwa stacji Data wpływu
do organu
Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu

BOŚ.6221.14.2022
Informacja o zmianie danych w instalacji

Orange Polska SA
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Karczów
ul. Opolska
dz. nr 257/2
KOP_DABROWA_KARCZOW 06.05.2022 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
 
   

BOŚ.6221.11.2022
Informacja o zmianie danych w instalacji

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Karczów
dz. nr 523/2
BT22091
Karczów
04.03.2022 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
 
   

BOŚ.6221.40.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Prądy 2
dz. nr 8/6
BT22090
Prądy
05.11.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.31.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Skarbiszów
dz. nr 85
OPO7013 A
SKARBISZÓW
30.08.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   

BOŚ.6221.44.2020
Informacja o zmianie danych
w instalacji

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Prądy
dz. nr 115
(37247N!) 2478 PRĄDY
(KOP_DABROWA_ PRADY)
29.07.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.40.2020
Informacja
o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Dąbrowa
ul.Leśna 11

OPO2006 A DĄBROWA 13.07.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.35.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Skarbiszów
dz. nr 85

OPO7013 A
SKARBISZÓW

24.06.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.32.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Karczów
ul.Opolska

2468 KARCZOW (37195
KOP_DABROWA_KARCZOW)

02.06.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.19.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Dąbrowa
ul.Leśna 11

OPO2006 A DĄBROWA 10.04.2020 PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej OPO2006 A , 46-120 Dąbrowa ul.Leśna 11.pdf    
BOŚ.6221.62.2019
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Dąbrowa
ul.Leśna 11
OPO2006 A DĄBROWA 12.12.2019 PDFWniosek    
 
 
 
 
 

 
Wersja XML