Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2019 r.

PDFUchwała nr 503/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2019 r.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr X/72/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. - wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2019 r.pdf
 

Wersja XML