Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”

Ogłoszenie o  zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 2019-OJS021-046164-pl.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFnotice-1 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - ogłoszenie przesłane do publikacji

PDFOgłoszenie zmian - 2019-OJS040-091446-pl.pdf - opublikowane ogłoszenie

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II - przekazane do publikacji.pdf

PDFOgłoszenie zmian II - 2019-OJS052-120418-pl-ts.pdf - opublikowane ogłoszenie

PDFOgłoszenie zmian III - ENOTICES_Powiatopolski-2019-039518-NF14-PL-1.pdf - ogłoszenie przesłane do publikacji

PDFOgłoszenie zmian III - 2019-OJS057-132353-pl.pdf - opublikowane ogłoszenie

PDFOgłoszenie zmian IV - wysłane do publikacji.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie IV - 2019-OJS062-144929-pl.pdf - opublikowane ogłoszenie

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia V - wysłane do publikacji.pdf

PDFOpublikowane ogłoszenie zmian V - 2019-OJS066-155425-pl.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie VI - wysłane do publikacji.pdf

PDFOgłoszenie zmian VI - 2019-OJS070-166190-pl.pdf - opublikowane ogłoszenie

PDFOgłoszenie zmian VII - wysłane do publikacji.pdf

PDFOgłoszenie zmian VII 2019-OJS073-173613-pl.pdf  - opublikowane ogłoszenie

PDFOgłoszenie zmian VIII - wysłane do publikacji.pdf

PDFOgłoszenie zmian VIII - 2019-OJS079-190708-pl - opublikowane.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFAG.272.1.2019 - SIWZ.pdf

DOCXzmieniony-załącznik-nr-1-do-siwz - aktualny.docx - AKTUALNY

DOCXZMIENIONY zalacznik-nr-1-do-siwz.docx - NIEAKTUALNY

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):

ZIPespd-request.zip

DOCXzałącznik-nr-3-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-4-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy zmieniony 29.03.pdf - AKTUALNY

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy zmieniony.pdf - NIEAKTUALNY

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-6a-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 6a do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-6b-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 6b do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-6c-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

[file,id_cms='24930',type='attachment'] - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-6d-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 6d do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-7a-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 7a do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-7b-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 7b do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-8a-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 8a do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-8b-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 8b do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 9 A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - sprzęt.pdf

PDFzałącznik-nr-9-a1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-serwer ZMIENIONY.pdf - AKTUALNY

PDFZałącznik nr 9 A.1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia -Serwer.pdf - NIEAKTUALNY

PDFZałącznik nr 9 A.2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - UPS.pdf

PDFZałącznik nr 9 A.3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - Szafa.pdf

PDFzałącznik-nr-9-a4-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-sprzet-zabezpieczenia ZMIENIONY.pdf - AKTUALNY

PDFZałącznik nr 9 A.4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - Sprzęt zabezpieczenia.pdf - NIEAKTUALNY

PDFZałącznik nr 9 A.5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - Podpis elektroniczny.pdf

PDFZałącznik nr 9 A.6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia -Serwer kasetowy.pdf

PDFZałącznik nr 9 A.7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - Zasoby dyskowe.pdf

PDFZałącznik nr 9 A.8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - UPS do CUW.pdf

PDFzałącznik-nr-9-a9-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-oprogramowanie-standardowe ZMIENIONY.pdf - AKTUALNY

PDFZałącznik nr 9 A.9 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - Oprogramowanie standardowe.pdf - NIEAKTUALNY

PDFZałącznik nr 9 B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - e-Usługi.pdf

PDFZałącznik nr 9 B.1 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia - PZGiK.pdf

PDFZałącznik nr 9 B.2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - CUW.pdf

PDFZałącznik nr 9 B.3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - Opisy e-Usług PODGiK.pdf

PDFZałącznik nr 9 B.4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - Opisy e-Usług WODGiK.pdf

PDFZałącznik nr 9 B.5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - Istniejące oprogramowanie.pdf

DOCzałącznik-nr-10a-do-siwz-zestawienie-parametrow-serwer- po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10a-do-siwz-zestawienie-parametrow-serwer-zmieniony.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10a-do-siwz-zestawienie-parametrow-serwer ZMIENIONY.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10a do SIWZ - zestawienie parametrów - Serwer.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10b-do-siwz-zestawienie-parametrow-ups-do-urzadzen-rack - po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10b-do-siwz-zestawienie-parametrow-ups-do-urzadzen-rack.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10b do SIWZ - zestawienie parametrów - UPS do urządzeń Rack.doc -  NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10c-do-siwz-zestawienie-parametrow-szafa-rack - po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10c-do-siwz-zestawienie-parametrow-szafa-rack.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10c do SIWZ - zestawienie parametrów - Szafa RACK.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10d-do-siwz-zestawienie-parametrow-sprzet-do-zabezpieczenia-uslug- po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10d-do-siwz-zestawienie-parametrow-sprzet-do-zabezpieczenia-uslug-zmieniony.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10d-do-siwz-zestawienie-parametrow-sprzet-do-zabezpieczenia-uslug ZMIENIONY.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10d do SIWZ - zestawienie parametrów - Sprzęt do zabezpieczenia usług.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10e-do-siwz-zestawienie-parametrow-podpis-elektroniczny - po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10e-do-siwz-zestawienie-parametrow-podpis-elektroniczny.doc  - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10e do SIWZ - zestawienie parametrów - Podpis elektroniczny.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10f-do-siwz-zestawienie-parametrow-serwer-kasetowy - po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCZałącznik nr 10f do SIWZ- zestawienie parametrów - Serwer kasetowy.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10g-do-siwz-zestawienie-parametrow-zasoby-dyskowe - po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10g-do-siwz-zestawienie-parametrow-zasoby-dyskowe.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10g do SIWZ- zestawienie parametrów - Zasoby dyskowe.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10h-do-siwz-zestawienie-parametrow-ups-do-cuw - po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10h-do-siwz-zestawienie-parametrow-ups-do-cuw.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10h do SIWZ - zestawienie parametrów- UPS do CUW.doc  - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10i-do-siwz-zestawienie-parametrow-oprogramowanie-standardowe-zadania-1-12- po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10i-do-siwz-zestawienie-parametrow-oprogramowanie-standardowe-zadania-1-12 - ZMIENIONY.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10i do SIWZ - zestawienie parametrów - Oprogramowanie standardowe - zadania 1-12.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10j-do-siwz-zestawienie-parametrow-oprogramowanie-standardowe-zadanie-13- po zmianach.doc - AKTUALNY

DOCzalacznik-nr-10j-do-siwz-zestawienie-parametrow-oprogramowanie-standardowe-zadanie-13-zmieniony.doc - NIEAKTUALNY

DOCzałącznik-nr-10j-do-siwz-zestawienie-parametrow-oprogramowanie-standardowe-zadanie-13 ZMIENIONY.doc - NIEAKTUALNY

DOCZałącznik nr 10j do SIWZ - zestawienie parametrów - Oprogramowanie standardowe - zadanie 13.doc - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik-nr-11-do-siwz - po zmianach.docx - AKTUALNY

DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ.docx - NIEAKTUALNY

DOCXzalacznik-nr-12-do-siwz-po zmianach.docx - AKTUALNY

[file,id_cms='24937',type='attachment'] - NIEAKTUALNY

DOCXzałącznik nr 13 do SIWZ - zatrudnienie pracownika - po zmianach.docx - AKTUALNY

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - zatrudnienie pracownika.pdf - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 14 - klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_bee503b9-534e-486f-ab0d-09cad3be224d.asc - AKTUALNY

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_733c6b86-dfea-4e1d-812e-1b845199db79.asc - NIEAKTUALNY

Identyfikator postępowania do szyfrowania ofert: bee503b9-534e-486f-ab0d-09cad3be224d - AKTUALNY

                                                                      733c6b86-dfea-4e1d-812e-1b845199db79 - NIEAKTUALNY                                                       

 

Nowe załączniki:

PDFZałącznik nr 15a do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Brzeskiego.pdf

PDFZałącznik nr 15b do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Głubczyckiego.pdf

PDFZałącznik nr 15c do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

PDFZałącznik nr 15d do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Kluczborskiego.pdf

PDFZałącznik nr 15e do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDFZałącznik nr 15f do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFZałącznik nr 15g do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Nyskiego.pdf

PDFZałącznik nr 15h do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Oleskiego.pdf

PDFZałącznik nr 15i do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFZałącznik nr 15j do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFZałącznik nr 15k do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Strzeleckiego .pdf

PDFZałącznik nr 15l do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Miasta Opole.pdf

PDFZałącznik nr 15m do SIWZ Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Województwa Opolskiego.pdf

 

Zmiany SIWZ:

PDFZmiana SIWZ - termin składania i otwarcia ofert AG.272.1.2019.HS.pdf - ZMIANA TERMINÓW!

PDFAG.272.1.2019 -Zmiana SIWZ II.pdf - ZMIANA TERMINÓW

PDFZapytania do SIWZ, odpowiedzi i zmiany SIWZ III.pdf - ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ POWYŻEJ - NA LIŚCIE ZAŁĄCZNIKÓW!!!

PDFZapytania, odpowiedzi i zmiany SIWZ - IV.pdf

PDFZmiany SIWZ V.pdf - ZMIANA TERMINÓW!

PDFZapytania, odpowiedzi i zmiany SIWZ VI.pdf - ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ POWYŻEJ - NA LIŚCIE ZAŁĄCZNIKÓW - ZMIANA TERMINU!

PDFZapytania, odpowiedzi i zmiany SIWZ VII - AG.272.1.2019.pdfZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 10j ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ - NA LIŚCIE ZAŁĄCZNIKÓW - ZMIANA TERMINU!

PDFZmiany SIWZ VIII.pdf - ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI NR 1, 3, 4, 5, 6, 7A - 7D, 8A - 8B, 10A - 10J, 11, 12, 13 - ZNAJDUJĄ SIĘ NA LIŚCIE ZAŁĄCZNIKÓW POWYŻEJ; ZMIANA TERMINÓW!

PDFZapytania, odpowiedzi i zmiany SIWZ IX - AG.272.1.2019.pdf - ZMIANA TERMINÓW!

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.1.2019.HS.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.1.2019.pdf

Wersja XML