Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2019

PDFLista podmiotów którym przyznano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.pdf


PDFUchwała Nr 123/19 Zarządu Powiatu Opolskiego dnia 9 stycznia 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.pdf
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.pdf

DOCInstrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego obowiązująca w roku 2019.doc
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
DOCXWzór umowy o realizację zadania publicznego.docx
DOCWzór sprawozdania z wykoniania zadania publicznego.doc
 

Wersja XML