Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opolskiego w 2019 roku

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opolskiego w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 7/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn 29 listopada 2018r w spr rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r zadania publicz. Powiatu Opolskiego w zakr. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.pdf
PDFUchwała nr 8/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn 29 listopada 2018r. w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.pdf
PDFUchwała nr 9/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn 29 listopada 2018 r w spr rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.pdf
 

Wersja XML