Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje i zapytania

PDFInterpelacja radnych Powiatu Opolskiego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie utwardzenia (przebudowy) drogi powiatowej nr 1723 O na odcinku od ul. Młyńskiej w Chróścicach do Siołkowic Nowych - Gmina Popielów.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnych Powiatu Opolskiego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie utwardzenia (przebudowy) drogi powiatowej nr 1723 O na odcinku od ul. Młyńskiej w Chróścicach do Siołkowic Nowych – Gmina Popielów.pdf

PDFInterpelacja radnych Powiatu Opolskiego z dnia 21.02.2019 r. w sprawie utwardzenia drogi powiatowej nr 1723 O na odcinku od ul. Młyńskiej w Chróścicach do Siołkowic Nowych – Gmina Popielów.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnych Powiatu Opolskiego z dnia 21.02.2019 r. w sprawie utwardzenia drogi powiatowej nr 1723 O na odcinku od ul. Młyńskiej w Chróścicach do Siołkowic Nowych – Gmina Popielów.pdf

PDFInterpelacja radnego Antoniego Gryca z dnia 28.05.2019 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1706 na ul. Opolskiej w Szczedrzyku.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Antoniego Gryca z dnia 28.05.2019 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1706 na ul. Opolskiej w Szczedrzyku.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubowa z dnia 18.07.2019 r. w sprawie powołania go do stałej komisji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubowa z dnia 18.07.2019 r w sprawie powołania go do stałej komisji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFInterpelacja radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 04.09.2019 r. w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Niemodlin – Szydłowiec (nr drogi 1510), Szydłowiec – Magnuszowice (nr drogi 1508), Magnuszowice – Gracze (nr drogi 1507).pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 04.09.2019 r. w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Niemodlin – Szydłowiec (nr drogi 1510), Szydłowiec – Magnuszowice (nr drogi 1508), Magnuszowice – Gracze (nr 1507).pdf

PDFInterpelacja radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 13.05.2020 r. w sprawie stanu zagrożenia niebezpiecznymi składowiskami odpadów chemicznych w miejscowości Brzęczkowice, gm. Niemodlin.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 13.05.2020 r. w sprawie stanu zagrożenia niebezpiecznymi składowiskami odpadów chemicznych w miejscowości Brzęczkowice, gm. Niemodlin.pdf

PDFOdpowiedź Burmistrza Niemodlina na pismo BOŚ.604.6.14.2020.KAH z dnia 13.05.2020 r.pdf

PDFUzupełnienie odpowiedzi na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 13.05.2020 r. w sprawie stanu zagrożenia niebezpiecznymi składowiskami odpadów chemicznych w miejscowości Brzęczkowice, gm. Niemodlin.pdf

PDFInterpelacja radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 10.07.2020 r. w sprawie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1507, 1508 w miejscowości Magnuszowice.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 10.07.2020 r. w sprawie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1507, 1508 w miejscowości Magnuszowice.pdf

PDFInterpelacja radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 10.07.2020 r. w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Magnuszowice-Radoszowice.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 10.07.2020 r. w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Magnuszowice-Radoszowice.pdf

PDFInterpelacja radnej Zofii Kotońskiej z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przeprowadzania Sesji Rady Powiatu Opolskiego w trybie zdalnym.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnej Zofii Kotońskiej z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przeprowadzania Sesji Rady Powiatu Opolskiego w trybie zdalnym.pdf

PDFInterpelacja radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie kompleksowego remontu drogi 1507 na odcinku Gracze.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie kompleksowego remontu drogi 1507 na odcinku Gracze.pdf

PDFInterpelacja radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 27.01.2022 r.w sprawie wspólpracy Gminy Niemodlin z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu ws. remontu drogi DP 1184 O w Graczach na ulicy Bazaltowej.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 27.01.2022 r. w sprawie współpracy Gminy Niemodlin z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu ws. remontu drogi DP 1184 O w Graczach na ulicy Bazaltowej.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 03.02.2022 r. w sprawie powołania w skład Komisji Polityki Gospodarczej.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 03.02.2022 r. w sprawie powołania w skład Komisji Polityki Gospodarczej.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUzupełnienie odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wyposażenia Powiatu Opolskiego w urządzenie AED.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wyposażenia Powiatu Opolskiego w urządzenie AED.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie przeszkolenia Radnych z udzielania pierwszej pomocy medycznej.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie przeszkolenia Radnych z udzielania pierwszej pomocy medycznej.pdf.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie szkolenia uczniów ZS w Prószkowie z obsługi broni.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie szkolenia uczniów ZS w Prószkowie z obsługi broni.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 23.03.2022 r. w sprawie podjęcia przez uchodźców z Ukrainy nauki w placówkach szkolnych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 23.03.2022 r. w sprawie podjęcia przez uchodźców z Ukrainy nauki w placówkach szkolnych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie podania informacji dot. uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Opolskiego.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie podania informacji dot. uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Opolskiego.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie planów Starostwa Powiatowego w Opolu dot. ewentualnej ewakuacji ludności, dostępności bunkrów lub schronów przeciwlotniczych.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 24.03.2022 r. w sprawie planów Starostwa Powiatowego w Opolu dot. ewentualnej ewakuacji ludności, dostępności bunkrów lub schronów przeciwlotniczych.pdf

PDFWniosek radnego Rudolfa Lawy z dnia 25.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia większych środków finansowych w budżecie Powiatu Opolskiego na drogi.pdf

PDFOdpwiedź na wniosek radnego Rudolfa Lawy z dnia 25.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia większych środków finansowych w budżecie Powiatu Opolskiego na drogi.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przeznaczenia funduszy na wsparcie gospodarstw domowych w jakimkolwiek zakresie.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przeznaczenia funduszy na wsparcie gospodarstw domowych w jakimkolwiek zakresie.pdf

PDFInterpelacja radnego Przemysława Kubów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie podejmowania przez Powiat Opolski działań w związku z obowiązującymi na terenie całego kraju alertami CRP.pdf

PDFOdpowiedż na interpelację radnego Przemysława Kubów z dnia 28.04.2022 r. w sprawie podejmowania przez Powiat Opolski działań w związku z obowiązującymi na terenie całego kraju alertami CRP.pdf

PDFInterpelacja radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przystosowania miejsca parkingowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej z Michałówka i Grodźca z drogą wojewódzką nr 435.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację radnego Mirosława Rynkiewicza z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przystosowania miejsca parkingowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej z Michałówka i Grodźca z drogą wojewódzką nr 435.pdf
 

 

Wersja XML