Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Powiatu Opolskiego

Rok 2020

PDFUchwała Nr XXIV-170-20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 08 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXIII/166/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalena budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XXII/164/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XXI/162/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09 lipca2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXI/151/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf

PDFUchwała Nr XX/147/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf.pdf

PDFUchwała Nr XX/140/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf.pdf

PDFUchwała Nr XVIII/134/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu przy DPS w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XVII/128/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

Rok 2019

PDFUchwała Nr XVI/117/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr XVI/116/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których wła.pdf

PDFUchwała Nr XVI/115/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023".pdf

PDFUchwała Nr XVI/110/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XV/106/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr XV/101/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf

PDFUchwała nr XIV/97/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr XIV/93/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku..pdf

PDFUchwała Nr XIV/92/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycj.pdf

PDFUchwała Nr XIII/86/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XII/84/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XII/78/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłac.pdf

PDFUchwała Nr XII/77/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których n.pdf

PDFUchwała Nr XI/75/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr X/73/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr IX/67/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr IX/65/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, o których dane są przekazywane.pdf

PDFUchwała Nr VIII/59/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr VIII/57/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf

PDFUchwała Nr VIII/55/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019.pdf

PDFUchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr VII/49/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf

PDFUchwała Nr VI/45/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr V/39/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr IV/36/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr IV/30/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf

Rok 2018

PDFUchwała Nr III/21/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019.pdf

PDFUchwała Nr III/19/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr II/14/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza

PDFUchwała Nr XLV/323/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

PDFUchwała Nr XLV/321/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

PDFUchwała Nr XLV/320/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała Nr XLV/317/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku

PDFUchwała Nr XLV/312/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02, Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Nr XLIV/310/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r

PDFUchwała Nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała Nr XLIII/307/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

PDFUchwała Nr XLII/302/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

PDFUchwała Nr XLII/300/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PDFUchwała Nr XL/292/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

PDFUchwała Nr XXXVIII/287/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania

PDFUchwała Nr XXXVIII/280/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia

PDFUchwała Nr XXXVIII/278/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała Nr XXXVII/275/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVII/270/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

PDFUchwała Nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

PDFUchwała Nr XXXVI/265/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVI/262/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Rok 2017:

PDFUchwała Nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018

PDFUchwała Nr XXXV/250/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XXXIV/243/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXIV/242/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku

PDFUchwała Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

PDFUchwała Nr XXXIII/240/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania

PDFUchwała Nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

PDFUchwała Nr XXXII/224/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie

PDFUchwała Nr XXXII/230/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXI/217/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr XXX/213/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr XXIX/205/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVIII/192/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza

PDFUchwała Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała Nr XXVII/183/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

Rok 2016:

PDFUchwała Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017

PDFUchwała Nr XXVI/171/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

PDFUchwała Nr XXVI/170/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

PDFUchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

PDFUchwała Nr XXV/154/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.

PDFUchwała Nr XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

PDFUchwała Nr XXIV/152/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

PDFUchwała Nr XXIV/148/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.

PDFUchwała Nr XXIII/145/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

PDFUchwała Nr XXII/142/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

PDFUchwała Nr XX/138/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016

PDFUchwała Nr XIX/132/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r

PDFUchwała Nr XVIII/122/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

PDFUchwała Nr XVIII/121/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

PDFUchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”

PDFUchwała Nr XVII/111/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019”

PDFUchwała Nr XVII/108/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r

PDFUchwała Nr XVI/104/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.

Rok 2015:

PDFUchwała Nr XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016

PDFUchwała Nr XV/94/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.

PDFUchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

PDFUchwała Nr XIV/86/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r

PDFUchwała Nr XIII/81/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.

PDFUchwała Nr XIII/76/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała Nr XIII/75/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku

PDFUchwała Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.

PDFUchwała Nr XII/71/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.

PDFUchwała Nr X/65/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r

PDFUchwała Nr X/67/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

PDFUchwała Nr IX/63/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.

PDFUchwała Nr VIII/48/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.

PDFUchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.

PDFUchwała Nr VII/41/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

PDFUchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r

PDFUchwała Nr IV/22/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.

Rok 2014:

PDFUchwała Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015

PDFUchwała Nr III/16/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

PDFUchwała Nr XLI/296/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Nr XLI/294/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

PDFUchwała Nr XLI/291/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.

PDFUchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

PDFUchwała Nr XL/287/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r

PDFUchwała Nr XL/281/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała Nr XXXIX/273/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 4 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r

PDFUchwała Nr XXXVIII/271/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXVII/267/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXVI/263/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXV/255/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

PDFUchwała Nr XXXV/258/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXIV/251/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

Rok 2013:

PDFUchwała Nr XXVII/192/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.

PDFUchwała Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania

PDFUchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

PDFUchwała Nr XXV/181/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.

PDFUchwała Nr XXV/178/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

PDFUchwała Nr XXV/177/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli , dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

PDFUchwała Nr XXV/176/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach

PDFUchwała Nr XXIV/169/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.

Rok 2012:

PDFUchwała Nr XXI/151/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012

PDFUchwała Nr XX/144/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Nr XVIII/133/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015”

PDFUchwała Nr XVIII/132/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski

PDFUchwała Nr XVIII/131/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.

PDFUchwała Nr XVIII/130/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski

PDFUchwała Nr XVIII/129/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski

PDFUchwała Nr XVIII/128/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski

PDFUchwała Nr XVIII/128/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski

PDFUchwała Nr XVIII/127/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.

PDFUchwała Nr XVIII/126/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski

PDFUchwała Nr XVI/108/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.

PDFUchwała Nr XV/96/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Rok 2011:

PDFUchwała Nr XIII/87/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012

PDFUchwała Nr XII/81/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.

PDFUchwała Nr IX/65/2011 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała Nr VIII/57/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia.

PDFUchwała Nr V/43/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego.

Rok 2010:

PDFUchwała Nr III/21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2011

PDFUchwała Nr XXXV/236/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2011 r.

PDFUchwała Nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

PDFUchwała Nr XXXIV/228/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

PDFUchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

PDFUchwała Nr XXIX/196/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

Rok 2009:

PDFUchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.

PDFUchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XXVII/180/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r.

PDFObwieszczenie Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Nr XXIV/166/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

PDFUchwała Nr XXIV/161/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego zmienioną uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.

PDFUchwała Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

PDFUchwała Nr XXII/147/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia

PDFUchwała Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok

PDFUchwała Nr XIX/122/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008

PDFUchwała Nr XIX/118/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Nr XIX/124/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia

Wersja XML