Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia OŚ.613.37.2018.JZ o nadaniu rygoru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu na usunięcie drzew usytuowanych przy linii kolejowej nr 301 relacji Opole Główne – Namysłów

Opole 2018.09.12

OŚ.613.37.2018.JZ

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art. 49a, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

informuję

o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu na usunięcie drzew usytuowanych przy linii kolejowej nr 301 relacji Opole Główne – Namysłów km 9,070 do km 18,200 w granicach powiatu opolskiego, z wyłączeniem w stosunku do drzew usytuowanych  na działkach stron, które wniosły odwołanie.

 

Zainteresowane strony (lista stron w aktach sprawy) mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Postanowienie wraz z wykazem stron jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój 208), w godzinach urzędowania.

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek  

Geolog Powiatowy

 

Wersja XML