Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach

Opole, dnia 9 sierpnia 2018 r.

WB.6740.1.5.2018.DB

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 6/ZRID/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak WB.6740.1.5.2018.DB) zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasie podano numery działek po podziale): 455/235 (1276/235, 1277/235, 1278/235), 1235/233 (1279/233, 1280/233, 1281/233), 1238/235 (1274/235, 1275/235) 1260/234, 1263/242, k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki,

- poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

941/243, 1239/235,  k. m. 11, obrębu Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

Wersja XML