Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.

PDFSprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf
PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przedstawienia budzetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego.pdf
 

Wersja XML