Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.

PDFUchwała Nr 424/2018 z dnia 26 września 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opiniii o informacji i przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 710/2017 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na 2018 r
PDFUchwała RIO nr 720/2017 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała RIO nr 141/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonia budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf
 

Wersja XML