Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Dąbrowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.3.2018.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.3.2018.NM-Z.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 502944-N-2018 - AG.272.3.2018.NM-Z.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z - Dąbrowa.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - AG.272.3.2018.NM-Z.pdf

PDFZałącznik nr 9 - 01 - projekt modernizacji Dąbrowa.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Wykaz budynków przecinających nieruchomość.pdf

PDFZałącznik nr 9 - zał. 2 wzór wykazu.pdf

PDFZałącznik nr 9 - 02 - warunki-osnowa-Dąbrowa, niemodlin, tułowice.pdf

JPEGZałącznik nr 9 - Plan przeglądu i konserwacji osnów Niemodlin, Tułowice.jpeg

JPEGZałącznik nr 9 - Plan przeglądu i konserwacji osnów Dąbrowa.jpeg

PDFZałącznik nr 9 - 03 - warunki GESUT i BDOT500-dąbrowa.pdf
 

Wersja XML