Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe ”
 

Opis programu:         

Kolejny etap realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w roku szkolnym 2021/2022

Wartość zadania:

33.000,00 zł

w tym środki :

- Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej  -   26.400,00 zł

- Budżetu Powiatu Opolskiego                                                              -     6.600,00 zł

 

Cele zadania

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w roku szkolnym 2021/2022 dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół w Tułowicach.

 


Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe ”

Opis programu:         

Kolejny etap realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2020 roku.

Wartość zadania:

54 120,00 zł

w tym środki :

- Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej  -   43 296,00 zł

- Budżetu Powiatu Opolskiego                                                               -   10 824,00 zł
 

Cele zadania

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia  klasy mundurowej w 2020 roku dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół w Tułowicach.

 


Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe ”

Opis programu: 

Kolejny etap realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 roku.

Wartość zadania:

12 750,00 zł

w tym środki z :

Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej  –   10 200,00 zł

Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego                                     -    2 550,00 zł

 

Cele zadania

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej”  w 2019 roku dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół w Tułowicach.

 


Powiat Opolski podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej  na realizację zadania pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

 

Opis programu:        

Jest to pilotażowa edycja programu nauczania, planowanego do realizacji przy kompleksowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Proces kształcenia wg programu odbędzie się  w cyklu dwuletnim i ma obejmować 1,5 roku nauki (cały rok klasy II i pierwsze półrocze klasy III). Przedmiot „Edukacja wojskowa” jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa  i zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

 

Wartość zadania:

80.324,63 zł

w tym środki z :

                     Ministerstwa Obrony Narodowej  –   64.259,70 zł

Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego –   16.064,93 zł

 

Okres realizacji

od 01.12.2017r. do 31.08.2019r

 

Cele zadania

Celem zadania jest dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Opolski na rzecz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół  w Tułowicach, które legitymuje się certyfikatem uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

 

Realizacja zadania

Realizacja zadania w  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół  w Tułowicach polegać będzie m.in. na:       

 1. Prowadzeniu zajęć przez nauczycieli z przedmiotu „Edukacja wojskowa”;
 2. Zwiększeniu ilościowym asortymentu zakupionego w ramach pakietu wyposażenia klas mundurowych oraz indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej;
 3. Realizacji pakietu usługowego w postaci zajęć specjalistyczno-proobronnych, prowadzonych przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje;
 4. Organizacji podróży historyczno-wojskowych do miejsc pamięci narodowej i niepodległościowej;
 5. Organizacji obozu szkoleniowego.
Wersja XML