Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.100.2017.ZW - przepust Karczów ul. Leśna

Opole 2017-12-15

OŚ.6341.100.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 29.11.2017 r. pani Celiny Grzelak Usługi Projektowe z siedzibą: 45-075 Opole ul. Krakowska 41/16, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez państwa Jana i Hannę Koziuk zam. 45-807 Opole ul. Anny Jantar 2/4, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu z rur żelbetowych o przekroju kołowym, na rowie przydrożnym drogi gminnej ul. Leśnej, zlokalizowanego na działce nr 332/4 a.m. 1 obręb Karczów gm. Dąbrowa będącej własnością wnioskodawców, pod zjazdem indywidualnym z drogi gminnej ul. Leśnej (dz. nr 383 a.m. 3 obręb Karczów
    gm. Dąbrowa, będącej własnością Gminy Dąbrowa), na działkę nr 332/4 a.m. 1 obręb Karczów gm. Dąbrowa o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

wlot:   N: 50o 42’ 25,66”       E: 17o 47’ 43,79”

wylot: N: 50o 42’ 25,75”       E: 17o 47’ 44,03”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML