Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.102.2017.BS - dot. myjni na stacji paliw ORLEN w Zawadzie

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

45-068 Opole

Opole, 2017-12-12

OŚ. 6341.102.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 11-12-2017 r., postępowania na wniosek Pana Piotra Kubisa Członka Zarządu „MS – TANK” Spółka z o.o., 46-022 Zawada, ul.Turawska 1a, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych  przez Wodociągi i Kanalizację Turawa Sp. z o.o. z/s w Kotorzu Małym, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytworzonych w myjni na stacji paliw ORLEN w Zawadzie, zlokalizowanej na działce nr 842/164 am 2 w Zawadzie ul.Turawska 1a, gm. Turawa.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML