Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.101.2017.ZW - przejście wodociągiem pod rz. Jemielnicą w m. Chrząstowice

Opole 2017-12-13

OŚ.6341.101.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 28 listopada 2017 r, pani Katarzyny Troczki z Firmy Usługowej „TRO-PELKA” z siedzibą: 46-060 Prószków ul. Korfantego 17, działającej w imieniu PLADA Sp. z o.o. Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą: 46-053 Chrząstowice ul. Ozimska 17, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez Prezesa Zarządu pana Łukasza Sokołowskiego, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Jemielnicy w km 15+020, rurociągiem przewodowym sieci wodociągowej PE100, SDR17, PN10 ø 200 mm, w rurze osłonowej PE100, SDR17, PN10 ø 400 mm, długości 24,0 m, na głębokości min. 1,65 m pod dnem rzeki, tj. rzędna góry rury osłonowej 158,85 m npm  (rzędna dna cieku 160,50 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Jemielnicy w km 15+020:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

            N: 50° 39’ 43,80”       E: 18° 03’ 52,20”

            N: 50° 39’ 42,60”       E: 18° 03’ 51,90”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML