Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.90.2017.ZW - przebudowa bitumicznej drogi leśnej Turawa - Osowiec

Opole 2017-12-07

OŚ.6341.90.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 06 listopada 2017 r, pana Roberta Grodeckiego z RDK Projekt Robert Grodecki z siedzibą: 50-514 Wrocław ul. Międzyleska 2-4, działającego w imieniu PGL LP Nadleśnictwa Turawa
z siedzibą: 46-045 Turawa ul. Opolska 35, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa pana Grzegorza Bieleckiego, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych urządzeń wodnych, w związku z przebudową drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa, wg. poniższego zestawienia:

 

1.Wykonanie nowych przepustów

 

Oznaczenie Przepustu

Długość [m]

Średnica [m]

Spadek [‰]

Rzędna wlotu

Rzędna wylotu

Współrzędna geograficzne wlot

Położenie względem drogi kilometraż

P1

8,5

0,4

 

8

170,00

169,93

N:50°46’,3.727’’

E:18°4’,16.131’’

1+630

P2

9,7

0,4

 

5

169,88

169,83

N:50°46’,4.274’’

E:18°4’,16.553’’

1+637

P5

8,5

0,4

 

5

169,25

169,21

N:50°46’,36.827’’

E:18°3’,37.706’’

2+965

P3

8,5

0,4

 

5

169,84

169,80

N:50°46’,41.437’’

E:18°3’,32.068’’

3+164

P4

8

0,4

 

5

169,85

169,81

N:50°46’,42.245’’

E:18°3’,32.019’’

3+174

 

 

2.Przebudowa istniejących przepustów (polegająca na ich wymianie w istniejącym śladzie i gabarytach):

 

Oznaczenie Przepustu

Długość [m]

Średnica [m]

Spadek [‰]

Rzędna wlotu

Rzędna wylotu

Współrzędna geograficzne wlot

Położenie względem drogi kilometraż

Pi-1

9

0,4

3

169,44

169,41

N:50°46’,5.501’’

E:18°4’,14.200’’

1+630

Pi-2

11,5

0,6

3

169,77

169,73

N:50°46’,12.096’’

E:18°4’,4.244’’

1+970

Pi-3

8,5

0,6

12

169,59

169,49

N:50°46’,34.816’’

E:18°3’,39.242’’

2+900

Pi-4

10,5

0,6

15

169,16

169,00

N:50°46’,47.034’’

E:18°3’,11.424’’

3+610

Przepust okularowy

6,39

1,4

6

167,080

167,040

N:50°45’,52.606’’

  E:18°4’,23.943’’

1+236,80

 

 

3.Wykonanie nowych (N) oraz przebudowa istniejących (P) rowów przydrożnych:

 

a.lewa strona drogi

 

Nr

położenie względem kilometraża drogi

rzędna wlotu [m]

rzędna wylotu [m]

Nachylenie rowu

status

współrzędne geograficzne

1

początek

1+014.448m

169.32

168.88

-0.20%

P

N:50°45’45,689’’

E:18°4’26,362’’

koniec

1+233.613m

N:50°45’52,427’’

E:18°4’23,350’’

2

początek

1+373.058m

171.25

171.06

-0.53%

N

N:50°45’56,845’’

E:18°4’21,804’’

koniec

1+409.319m

N:50°45’57,741’’

E:18°4’21,503’’

3

początek

1+560.545m

170.19

169.96

-0.39%

N

N:50°46’2,436’’

E:18°4’18,469’’

koniec

1+624.663m

N:50°46’3,695’’

E:18°4’16,096’’

4

początek

1+634.663m

169.92

169.82

-0.20%

N

N:50°46’3,876’’

E:18°4’15,728’’

koniec

1+687.897m

N:50°46’5,178’’

E:18°4’13,960’’

5

początek

1+691.897m

169.81

169.94

0.22%

N

N:50°46’5,210’’

E:18°4’13,908’’

koniec

1+751.124m

N:50°46’6,623’’

E:18°4’11,586’’

6

początek

1+899.459m

171.78

170.56

-3.50%

N

N:50°46’10,064’’

E:18°4’6,376’’

koniec

1+970.126m

-0.87%

N:50°46’11,874’’

E:18°4’3,916’’

7

początek

2+456.829m

171.58

170.79

-0.26%

N

N:50°46’21,189’’

E:18°3’43,953’’

koniec

2+514.314m

N:50°46’22,430’’

E:18°3’41,789’’

8

początek

2+522.760m

170.95

171.99

1.88%

N

N:50°46’22,630’’

E:18°3’41,216’’

koniec

2+553.879m

0.39%

N:50°46’23,752’’

E:18°3’41,417’’

Nr

położenie względem kilometraża drogi

rzędna wlotu [m]

rzędna wylotu [m]

Nachylenie rowu

Status

współrzędne geograficzne

9

początek

2+880.881m

169.12

169.02

.-0.50%

N

N:50°46’34,296’’

E:18°3’39,084’’

koniec

2+897.000m

N:50°46’34,669’’

E:18°3’38,910’’

10

początek

2+900.000m

169.02

169.12

.0.50%

N

N:50°46’34,865’’

E:18°3’38,805’’

koniec

2+920.000m

N:50°46’35,278’’

E:18°3’38,592’’

11

początek

2+956.571m

169.28

169.23

1%

P

N:50°46’36,471’’

E:18°3’37,859’

koniec

2+960.000m

N:50°46’36,590’’

E:18°3’36,857’’

12

początek

2+968.000m

169.25m

169.79

0.82%

N

N:50°46’36,822’’

E:18°3’37,602’’

koniec

3+158.612m

.0.21%

N:50°46’41,293’’

E:18°3’32,504’’

13

początek

3+170.000m

169.86

170.34

0.71%

N

N:50°46’41,400’’

E:18°3’32,086’’

koniec

3+329.607m

N:50°46’43,289’’

E:18°3’24,362’’

14

początek

3+570.000m

169.79

169.56

-0.60%

N

N:50°46’46,424’’

E:18°3’13,080’’

koniec

3+608.285m

N:50°46’46,682’’

E:18°3’11,280’’

                   
 

 

a.prawa strona drogi

 

Nr

położenie względem kilometraża drogi

rzędna wlotu [m]

rzędna wylotu [m]

Nachylenie rowu

status

współrzędne geograficzne

1

początek

0+957.939m

169.60

168.77

-0.30%

N

N:50°45’44,048’’

E:18°4’27,372’’

koniec

1+233.955m

N:50°45’52,533’’

E:18°4’24,224’’

2

początek

1+241.591m

169.05

171.00

1.83%

N

N:50°45’52,835’’

E:18°4’24,059’’

koniec

1+350.000m

2.21%

N:50°45’56,040’’

E:18°4’22,547’’

3

początek

1+372.661m

171.31

171.20

0.38%

N

N:50°45’56,042’’

E:18°4’22,229’’

koniec

1+400.000m

N:50°45’56,859’’

E:18°4’22,052’’

4

początek

1+560.545m

170.00

169.85

0.20%

N

N:50°45’57,657’’

E:18°4’19,025’’

koniec

1+633.354m

N:50°46’2,625’’

E:18°4’16,606’’

5

początek

1+640.000m

169.83

169.72

0.23%

N

N:50°46’4,274’’

E:18°4’16,144’’

koniec

1+692.060m

N:50°46’5,514’’

E:18°4’14,247’’

6

początek

1+695.000m

169.72

169.87

0.26%

N

N:50°45’39,651’’

E:18°4’14,094’’

koniec

1+747.172m

N:50°46’6,798’’

E:18°4’12,217’’

7

początek

1+886.923m

171.54

170.90

0.71%

N

N:50°46’9,932’’

E:18°4’7,098’’

koniec

1+973.662m

N:50°46’12,052’’

E:18°4’4,244’’

8

początek

1+976.937m

171.40

171.50

0.37%

N

N:50°46’12,052’’

E:18°4’4,200’’

koniec

2+003.191m

N:50°46’12,661’’

E:18°4’3,322’’

9

początek

2+410.000m

171.41

171.25

0.20%

N

N:50°46’20,405’’

E:18°3’46,137’’

koniec

2+498.963m

N:50°46’22,444’’

E:18°3’43,671’’

10

początek

2+885.000m

169.95

169.80

1.0%

N

N:50°46’34,667’’

E:18°3’40,254’’

koniec

2+900.000m

N:50°46’34,946’’

E:18°3’40,093’’

Nr

położenie względem kilometraża drogi

rzędna wlotu [m]

rzędna wylotu [m]

Nachylenie rowu

status

współrzędne geograficzne

11

początek

2+902.000m

169.80

169.95

1.0%

N

N:50°46’35,033’’

E:18°3’40,053’’

koniec

2+915.000m

N:50°46’35,445’’

E:18°3’39,839’’

12

początek

2+956.994m

169.20

169.80

0.29%

N

N:50°46’36,806’’

E:18°3’39,288’’

koniec

3+169.741m

N:50°46’42,240’’

E:18°3’32,485’’

13

początek

3+180.000m

169.85

171.01

0.20%

N

N:50°46’42,290’’

E:18°3’32,013’’

koniec

3+346.601m

N:50°46’43,826’’

E:18°3’23,840’’

14

początek

3+608.787m

169.29

169.45

0.69%

N

N:50°46’47,096’’

E:18°3’11,382’’

koniec

3+632.263m

N:50°46’47,438’’

E:18°3’10,416’’

 

 

Działki ewidencyjne, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 

a.rowy:

 

rowy przydrożne

lewa strona drogi

prawa strona drogi

Nr

położenie względem kilometraża drogi

nr działki

Nr

położenie względem kilometraża drogi

nr działki

1

początek

1+014.448m

155/5

1

początek

0+957.939m

155/5

koniec

1+233.613m

koniec

1+233.955m

2

początek

1+373.058m

155/1

2

początek

1+241.591m

155/1

koniec

1+409.319m

koniec

1+350.000m

3

początek

1+560.545m

155/1 154/1

3

początek

1+372.661m

155/1

koniec

1+624.663m

koniec

1+400.000m

4

początek

1+634.663m

175

4

początek

1+560.545m

154/1

koniec

1+687.897m

koniec

1+633.354m

5

początek

1+691.897m

175

5

początek

1+640.000m

175

koniec

1+751.124m

koniec

1+692.060m

6

początek

1+899.459m

176

6

początek

1+695.000m

175

koniec

1+970.126m

koniec

1+747.172m

7

początek

2+456.829m

177

7

początek

1+886.923m

176

koniec

2+514.314m

koniec

1+973.662m

8

początek

2+522.760m

167

8

początek

1+976.937m

176

koniec

2+553.879m

koniec

2+003.191m

9

początek

2+880.881m

167

9

początek

2+410.000m

177

koniec

2+897.000m

koniec

2+498.963m

10

początek

2+900.000m

167

10

początek

2+885.000m

167

koniec

2+920.000m

koniec

2+900.000m

11

początek

2+956.571m

167

11

początek

2+902.000m

167

koniec

2+960.000m

koniec

2+915.000m

 

rowy przydrożne

lewa strona drogi

prawa strona drogi

Nr

położenie względem kilometraża drogi

nr działki

Nr

położenie względem kilometraża drogi

nr działki

12

początek

2+968.000m

161/1

12

początek

2+956.994m

161/1

koniec

3+158.612m

koniec

3+169.741m

13

początek

3+170.000m

162 Ls

13

początek

3+180.000m

162 Ls

koniec

3+329.607m

koniec

3+346.601m

14

początek

3+570.000m

162 Ls

14

początek

3+608.787m

162 Ls

koniec

3+608.285m

koniec

3+632.263m

 

 

b.przepusty:

 

 

nowe przepusty

 

Oznaczenie Przepustu

Położenie względem drogi kilometraż

Nr działki

 

P1

1+630

154/1

 
 

P2

1+637

154/1

 
 

P5

2+965

167

 
 

P3

3+164

162 Ls

 
 

P4

3+174

161/1

 

 

przebudowywane przepusty

 

Oznaczenie Przepustu

Położenie względem drogi kilometraż

Nr działki

 

Pi-1

1+630

175

 
 

Pi-2

1+970

176

 
 

Pi-3

2+900

167

 
 

Pi-4

3+610

162 Ls

 
 

Przepust okularowy

1+236,80

162

 

 

Stan prawny działek, na której zlokalizowane będą urządzenie wodne – przepusty
i rowy:

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                        Z up. Starosty

                                                                        Marek Parfimczyk

                                                                        Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML