Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.99.2017.BS - odwodnienie Nowej Kuźni

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

 

Opole, 2017-12-01

OŚ. 6341.99.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 29-11-2017 r., postępowania na wniosek Pana Artura Kutwina,  Eko-Projekt ul. Ks.Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin, pełnomocnika Gminy Prószków, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Annę Wójcik Zastępcę Burmistrza Prószkowa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  oraz wygaszenia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia miejscowości Nowa Kuźnia: ul. Opolskiej i ul. Prószkowskiej oraz skrzyżowania ulic Szkolnej i Stawowej do ziemi poprzez rów melioracyjny  R-A, wylotem z kanalizacji deszczowej  ø 500 mm, zlokalizowanym w km rowu 0+180, na działce nr 221 am 2 obręb Nowa Kuźnia.

 Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML