Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postęopowania OŚ.6341.97.2017.BS ścieki przemyslowe z Ubojni w Zawadzie

 STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

       45-068 Opole

Opole, 2017-11-30

OŚ. 6341.97. 2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz. 1121),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 22-11-2017 r., postępowania na wniosek członków Spółki Cywilnej Rzeźnictwo -Wędliniarstwo Piotr, Anna i Maria Wrzód, 46-022 Zawada, ul. Luboszycka 8, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych  przez Wodociągi i Kanalizację Turawa Sp. z o.o. z/s w Kotorzu Małym, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytworzonych w Zakładzie uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa w Zawadzie ul.Luboszycka 8, gm. Turawa.

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek  

Geolog Powiatowy

Wersja XML