Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2017.BS - odwodnienie drogi krajowej 46 w Grodźcu

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

 

Opole, 2017-11-29

OŚ. 6341.94.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17-11-2017 r. postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Przemysława Maliszkiewicza Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu,  45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6 (pismo znak O.OP.I-2.5360. PWP.11.4. 2017.et z dnia 17-11-2017 r.), w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej,   powstających z odwodnienia drogi krajowej nr 46 w m. GRODZIEC na odcinku od km 121+685 do km 124+665 gm. Ozimek, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych  ujętych kanalizacją deszczową istniejącymi wylotami W1, W2 do rzeki Białki oraz wylotem W3 do rowu przydrożnego.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk  

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML