Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.88.2017.BS- studnia w Grabinie

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-11-28

 

OŚ. 6341.88.2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 31-10-2017 r., postępowania na wniosek Pana Henryka Barona właściciela Fermy Drobiu w GRABINIE, przekazany przez Marszałka Województwa Opolskiego (pismo DOŚ-III.7322.56.2017.Ak z dnia 30-10-2017 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych, na działce nr 470 w m. Grabin gm. Niemodlin, dla potrzeb fermy drobiu w Grabinie o obsadzie 158,4 DJP,  uzupełnionego pismem z dnia 24-11-2017 r. o wydania decyzji o legalizacji  urządzenia wodnego wykonanej wcześniej studni wierconej nr 1 w Grabinie na działce nr 470 am 4.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML